Booking

Segala tempahan & pembayaran adalah seperti berikut.

  1. Bayaran deposit sebanyak 30% untuk proses tempahan & penetapan tarikh.
  2. Bayaran 60% seterusnya hendaklah dijelaskan selepas tamat majlis.
  3. Baki bayaran sebanyak 10% pula perlu dijelaskan semasa gambar & album siap.

* Tempahan adalah berdasarkan ‘first come first serve’.

* Tarikh untuk tempahan anda akan dikunci selepas bayaran deposit diterima.

* Segala pertukaran tarikh & pembatalan tidak diterima selepas 3 hari bayaran deposit dibuat. Jika ini berlaku wang deposit tidak akan dipulangkan.

* Sila hubungi kami untuk tarikh tempahan, pakej & bayaran deposit.

* Kami menerima tempahan dari seluruh Semenanjung Malaysia terutama Terengganu, Kelantan & Pahang.

* Harga yang kami tawarkan di bahagian “PACKAGE” adalah termasuk kos perjalanan & pengangkutan di:-

  • TERENGGANU* – Kuala Terengganu, Marang, Setiu, Besut, Hulu Terengganu, Dungun, Kemaman.
  • KELANTAN* – Kota Bharu, Pasir Puteh, Bachok
  • PAHANG* – Kuantan, Cherating

* Harga yang kami tawarkan di bahagian “PACKAGE”  tidak termasuk kos pengangkutan & penginapan pihak kami di luar Terengganu*, Kelantan* & Pahang*. (Jika berkenaan sahaja)

  • Untuk kos perjalanan & pengangkutan yang tidak dinyatakan diatas, sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.